Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Genomförande av EU-direktiv om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att överlämna en proposition till riksdagen gällande villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension. Genom den föreslagna lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv som syftar till att göra det lättare för arbetstagare som genom avtalsvillkor får rätt till tjänstepension att utöva rätten till fri rörlighet mellan medlemsstaterna.

EU-direktivet 2014/50/EU handlar om att göra det lättare för den arbetstagare som genom avtalsvillkor fått rätt till tjänstepension att utöva rätten till fri rörlighet mellan medlemsstaterna. Enligt direktivet har arbetstagare vid avtal om tjänstepension rätt till vissa grundläggande villkor för intjänande och bevarande av pensionsrättigheter. Den föreslagna lagen syftar till att genomföra direktivet på ett ändamålsenligt sätt med utgångspunkt i den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Den svenska modellen innebär att arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal tar ansvar för anställningsvillkorens närmare utformning.
Tjänstepension regleras främst i avtal som ingås mellan parterna på arbetsmarknaden eller mellan parterna i anställningsförhållandet. Kollektivavtalen om tjänstepension uppfyller redan direktivets krav i stor utsträckning.

Den föreslagna lagen kommer att kunna ge ett ytterligare skydd för de arbetstagare som har tjänstepension och i vissa fall deras efterlevande, utifall ett avtal om tjänstepension inte uppfyller alla villkor som krävs.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2018.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00