Gustav Fridolin deltar i seminarium om Läsa-skriva-räkna-garantin

Regeringens proposition Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti ska säkerställa att elever får rätt stödinsatser i rätt tid. Med propositionen som utgångspunkt frågar Sveriges Elevråd – SVEA ut representanter från regering och opposition under ett seminarium i riksdagen onsdag 22 november. Utbildningsminister Gustav Fridolin deltar.

Att kunna läsa, skriva och räkna är grundläggande för elevers lärande. De som av olika anledningar halkar efter inom dessa områden får det svårt att hänga med i undervisningen. Elever har redan i dag rätt till stödinsatser, men åtgärderna sätts ofta in för sent och på många håll är stödinsatserna bristfälliga.

Propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti ska snart behandlas av riksdagens utbildningsutskott, och en majoritet i utskottet har aviserat att de vill avslå regeringens förslag. Sveriges elevråd – SVEA har länge drivit frågan om elevers rätt till stödinsatser i ett tidigt skede, och är angelägna om att elevperspektivet inte glöms bort i debatten.

Seminariet anordnas onsdag 22 november i riksdagen. För mer information, kontakta pressekreterare Emma Stark.

Kontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-551 16 05
e-post till Emma Stark