Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Handlingsplan mot kvinnlig könsstympning

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag som ska ingå i en handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. Uppdraget är en del av regeringens arbete med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Könsstympning är förbjudet enligt lag och straffbart i Sverige. Det händer dock att kvinnor i drabbade grupper har utsatts för könsstympning innan de kommit till Sverige.

I Socialstyrelsens uppdrag ingår att göra en inventering av pågående insatser inom området och se över vilka stödbehov som finns hos flickor och kvinnor som är i riskzonen för könsstympning eller har blivit könsstympade, hos anhöriga och bland berörda yrkesgrupper. Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag inom områdena socialtjänst, elevhälsa samt hälso- och sjukvård som ska ingå i en handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor.

– Att utsätta kvinnor och unga flickor för könsstympning är fruktansvärt och att bekämpa det är en viktig del av arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Det förebyggande och förhindrande arbetet måste täcka in alla former av våld och kränkningar, och nå alla grupper i samhället. Därför behöver vi en särskild handlingsplan mot just könsstympning, säger barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

– Det är rent horribelt och nästan omöjligt att förstå att någon kan utsätta kvinnor och flickor i Sverige för könsstympning. Det är en oerhörd kränkning och vi måste göra vårt yttersta för att se till att den som utsatts får den hjälp och det stöd den behöver. Det uppdraget som Socialstyrelsen nu får är en viktig del i det arbetet, säger socialminister Annika Strandhäll

Regeringen planerar också att involvera andra myndigheter och aktörer för andra delar i handlingsplanen. Socialstyrelsens uppdrag ska redovisas den 30 mars 2018.

Presskontakt

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00
Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.