Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Höjning av riksnormen i försörjningsstödet gynnar barnfamiljer

Publicerad

Idag har regeringen fastställt riksnormen i försörjningsstödet för 2018 och höjer samtliga poster med 1,6 procent. För familjer med barn höjs därmed riksnormen mer än vad enbart inflationen motiverar.

För exempelvis en ensamstående förälder med två barn blir den totala höjningen 570 kronor per månad. För en ensamstående utan barn innebär det en höjning med 70 kronor per månad.

– Regeringens ambition är att minska de ekonomiska klyftorna mellan barnfamiljer. Att även barnfamiljer som har försörjningsstöd får ta del av den kommande barnbidragshöjningen är ett viktigt steg i den riktningen, säger barnminister Åsa Regnér.

Därutöver höjs normen med 200 kronor per månad för barn upp till 18 och även för ungdomar 19–20 år som går i gymnasiet.

Om antalet biståndsberättigade är desamma nästa år kommer ca 67 000 hushåll med ca 140 000–150 000 barn att ta del av höjningen.

Riksnormen ingår i försörjningsstödet och anger skäliga kostnader för löpande basutgifter. Beloppen i riksnormen anges för barn i olika åldrar och för ungdomar 19–20 år som går i gymnasier och för ensamstående och sammanboende vuxna. Riksnormen anger ett minimibelopp och gäller för alla kommuner. Regeringen fastställer riksnormen årligen med utgångspunkt från officiella pris- och konsumtionsundersökningar.

Förändringen träder i kraft 1 januari 2018.

Presskontakt

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter