Infrastrukturministern främjar Sveriges kandidatur i FN:s sjöfartsorganisation i London

I dag medverkar infrastrukturminister Tomas Eneroth i generalförsamlingen i FN:s sjöfartsorganisation IMO(International Maritime Organization) i London. Infrastrukturministern deltar där för att främja Sveriges kandidatur till IMO:s råd, det verkställande organet inom IMO.

– 90 procent av all svensk utrikeshandel transporteras sjövägen och Sverige har ett intresse av att säkerställa att de fartyg som trafikerar våra vatten har en godtagbar miniminivå avseende säkerhet och miljöskydd. Genom vårt deltagande i rådet har Sverige möjlighet att påverka hur IMO styrs, dess budget och strategiska inriktning. Det är därför viktigt att Sverige får fortsätta delta i IMO:s råd. Vi vill fortsätta driva arbetet för en ökad sjösäkerhet och minskad miljö- och klimatpåverkan från sjöfarten, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

IMO:s huvudsakliga arbete handlar om åtgärder för att höja sjösäkerheten, stärka sjöfartsskyddet, förenkla för sjöfarten samt skydda den marina miljön. Även sjöfartens roll för att nå klimatmålen är en viktig fråga för organisationen.

Sverige har i princip varit medlem i IMO sedan organisationen grundades och deltar aktivt i dess arbete. Sverige är även värdstat för IMO:s sjöfartsuniversitet, WMU (World Maritime University) i Malmö.

Kontakt

Adriana Haxhimustafa
T.f. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter