Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Kriminalvården ska utveckla sitt arbete mot våldsbejakande extremism

Publicerad

Regeringen ger Kriminalvården i uppdrag att fortsätta utveckla arbetet med att förebygga radikalisering och arbetet mot våldsbejakande extremism.

Kriminalvården har identifierat att antalet redan radikaliserade individer som skrivs in hos myndigheten ökar. Därför har regeringen redan tidigare gett myndigheten uppdrag att utveckla sitt arbete på området. Nu skjuter regeringen dessutom till extra resurser till Kriminalvården och utökar myndighetens befintliga regeringsuppdrag.

Inom ramen för det breddade regeringsuppdraget ska Kriminalvården utveckla beredskap för att kunna arbeta med så kallade återvändare, det vill säga individer som har kommit hem från konfliktzoner, som kan komma att bli aktuella inom Kriminalvården.

Kriminalvården ska också utveckla sin kunskap om vilka olika kopplingar som eventuellt finns mellan våldsbejakande extremism och till exempel organiserad brottslighet. En annan nyhet är att regeringen vill att Kriminalvården tar initiativ till ett utökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte med de nordiska länderna.

Uppdraget ska slutredovisas i maj år 2020 och ska kompletteras av årliga delredovisningar.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh