Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Läkemedelsutredningens delbetänkande överlämnat till Socialdepartementet

Publicerad

Läkemedelsutredningen (Dir 2016:95) lämnade på fredagen över sitt delbetänkande till Socialdepartementet. Det innehåller framför allt en analys av dagens system samt över de olika alternativa handlingsvägar som finns vad gäller systemen för såväl finansiering som prissättning av läkemedel.

- De analyser som nu görs är viktiga för det fortsatta arbetet, och jag ser med stort intresse fram mot slutbetänkandet om ett drygt år, säger Socialminister Annika Strandhäll.

Delbetänkandet ska enligt direktivet innehålla just en övergripande problembeskrivning samt en beskrivning av inriktningen för det fortsatta arbetet.

Utredningen leds av Toivo Heinsoo, och ska avge sitt slutbetänkande senast den 1 december 2018.

Uppdraget är att göra översyn av dagens system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel. Det är den första genomgripande översynen av finansieringsordningen för förmånsläkemedel som görs sedan 1998 då kostnadsansvaret för läkemedelsförmånerna formellt övergick från staten till landstingen.

Utredningen ska även se över systemet för prissättning och subvention som tillkom för drygt 15 år sedan. Sedan systemets tillkomst har förutsättningarna gradvis ändrats vad gäller både sjukvårdens organisation och vilka typer av läkemedel som når marknaden.

Systemet har utvecklats för att möta förändringarna men till priset av att det nu av många uppfattas som komplext och svåröverskådligt. Dessutom kvarstår flera utmaningar för möjligheterna att bedriva en modern och jämlik hälso- och sjukvård.

Målet för översynen är ett långsiktigt hållbart system som möjliggör en samhällsekonomiskt effektiv användning av läkemedel och följer den etiska plattform som gäller inom hälso- och sjukvården samtidigt som läkemedelskostnaderna kan hållas på en rimlig nivå.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00