Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsministern laddad inför möte om hållbar råvaruförsörjning

Publicerad

I dag har närings- och innovationsminister Mikael Damberg bjudit in representanter för EU-kommissionen och en bred krets europeiska företag till ett högnivåmöte om Hållbara värdekedjor för innovationskritiska råvaror. Syftet är att lyfta frågan om hållbart producerade mineral och metaller som är nödvändiga för batterier, vind-, vattenkraft och annan teknik som krävs för klimatomställningen. Sverige har goda förutsättningar för att ta en ledande roll i detta arbete.

– Vi står mitt i en klimatomställning som kommer att kräva alltmer elektrifiering. Tillverkning av till exempel solceller, vindkraftverk, batterier och elbilar kommer att kräva mer innovationskritiska metaller och mineral. Metaller från gruvor med undermåliga arbetsvillkor eller obefintliga miljökrav kan inte vara grunden för vår klimatteknik. Vi måste bli bättre på att ställa krav och tillsammans med marknaden skapa globala standarder för schysta mineral och metaller. Jag hoppas att vi tillsammans med EU-kommissionen och några av de mest ansvarstagande företagen kan konkretisera arbetet framåt, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.


Två svenska myndigheter finns representerade på mötet, Tillväxtanalys och Sveriges geologiska undersökning (SGU). Myndigheten för Tillväxtanalys kommer att presentera sin studie om behovet av metaller och mineral för miljö- och teknikinnovationer, ett regeringsuppdrag inom ramen för regeringens strategi för Smart industri.

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Om Smart industri

Regeringen har tagit fram Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. I strategin är fyra utmaningar identifierade:

• Digitalisering
• Hållbarhet
• Kompetens
• Innovationskraft.

Dessa ligger till grund för de fyra fokusområden (Industri 4.0, Hållbar produktion, Kunskapslyft industri och Testbädd Sverige) som är utgångspunkt för arbetet.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter