Näringsministern samlar industrin för att diskutera cybersäkerhet och minskade processutsläpp

På måndag 6 november har närings-och innovationsminister Mikael Damberg och klimatminister Isabella Lövin bjudit in företrädare för industrin för att diskutera hur vi kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter och samtidigt skydda oss från cyberangrepp för att stärka industrins konkurrenskraft.

Två teman står på dagordningen. Första delen av samtalet kommer att ägnas åt cybersäkerhet och den andra delen åt tekniksprång för minskade processutsläpp.

Vid mötet medverkar även Alf Karlsson, statssekreterare åt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och Charlotte Svensson, statssekreterare åt justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Ett expertseminarium om cybersäkerhet hålls innan industrisamtalet och leds av statssekreterare Eva Lindström.

Kontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1355692
e-post till Daniel Ferreira
Anders Maxson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Mobil 072-453 20 54
e-post till Anders Maxson

Fakta om industrisamtalen

För att strategiskt behandla utmaningar och möjliga åtgärder träffar näringsministern regelbundet företrädare för industrin för tematiska diskussioner. Varje samtal fokuserar på ett specifikt område, vilken problembild som finns och hur åtgärder kan vidtas för att stärka industrins konkurrenskraft utifrån området. Samtalen ersätter inte regeringens kontinuerliga dialog med näringslivet utan syftar till att samla berörda aktörer för strategiska samtal. Industrisamtalen planeras och organiseras av regeringen i samarbete med Industrirådet och Almega.