Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Nationell samling mot hedersrelaterat våld och förtryck

Publicerad

Regeringen arrangerar tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland en gemensam konferens om hedersrelaterat våld och förtryck den 30 november kl. 14-16 i Rosenbad.

Vid konferensen ges presentationer kring regeringens nya satsning för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck samt presentationer av pågående arbete inom myndigheter. Fokus för konferensen ligger på arbetet mot barnäktenskap, brott med hedersmotiv och på kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck.

Jämställdhetsminister Åsa Regner inleder konferensen och moderator är Dilsa Demirbag-Sten. Tillträdande generaldirektör för den nya Jämställdhetsmyndigheten Lena Ag håller ett anförande.

Deltagarna på konferensen kommer att presentera utifrån nya rapporter och pågående utvecklingsarbete kopplat till regeringens nya satsning för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Programmet avslutas med ett anförande av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och därefter blir det frågestund med båda ministrar.
Konferensen vänder sig till representanter från myndigheter och civilsamhälle samt yrkesverksamma inom kommuner och landsting och webbsänds via regeringen.se.

Följ konferensen på regeringen.se

Deltagare är Barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér; justitie- och inrikesminister Morgan Johansson; Lena Ag, tillträdande generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten; Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland; Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv; Socialstyrelsen; Utrikesdepartementet; Migrationsverket; Polismyndigheten; Göteborgs stad.

Presskontakt

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00