Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nationella kompetenskrav för yrket undersköterska

Publicerad

Regeringen tillför ett nytt uppdrag till regleringsbrevet för Socialstyrelsen för 2018 där Socialstyrelsen ska föreslå nationella kunskapskrav till yrket undersköterska.

Förutom att föreslå nationella kompetenskrav för yrket undersköterska, ska Socialstyrelsen beskriva vilka författningsändringar som krävs för att kompetenskraven ska kunna fastställas i föreskrift.

– Vi vill tydliggöra undersköterskornas viktiga yrkesroll, som är den största inom vård och omsorg. Vi vill tydliggöra vad en undersköterska ska kunna och vad som ska ingå i utbildningen. Att tillföra det här uppdraget till Socialstyrelsen är en del i det arbetet. Målsättningen att långsiktigt trygga kompetensen inom hälso- och sjukvård, säger socialminister Annika Strandhäll.

I genomförandet av uppdraget ska Socialstyrelsen föra dialog med Skolverket, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Utredningen om reglering av yrket undersköterska (S 2017:07) om hur kompetenskraven på bästa sätt kan ligga till grund för utbildningar till undersköterska och som grund för en reglering av yrket.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 december 2018.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00