Nordligt möte om miljön

Miljöminister Karolina Skog deltar i Barentsrådets miljöministermöte den 29–30 november. Mötet hålls i Vadsö i nordligaste Norge och avslutas med att Sverige tar över ordförandeskapet i Barents miljöarbetsgrupp för åren 2018–2019.

Barentsrådet är ett samarbetsforum med fokus på de nordligaste delarna av Finland, Norge, Sverige och Ryssland. 2018 fyller rådet 25 år.

Under det svenska ordförandeskapet de kommande två åren prioriterar Sverige att öka takten i klimatomställningen, ta fram en strategi för intakta skogar och göra åtgärder för våtmarker och vattendrag. Inför mötet i Vadsö har en särskild rapport tagits fram om hur klimatförändringarna påverkar Barents och hur regionen kan bidra till att nå målen i Parisavtalet.

– Naturmiljön i det här området är unik och känslig. Klimatförändringarna går dubbelt så snabbt här som i övriga delar av världen. Vi måste göra allt vi kan för att skydda den. Barentssamarbetet är ett forum för konkret handling och samarbete mellan våra länder, säger miljöminister Karolina Skog.

Vid mötet i Vadsö ska ministrarna diskutera avveckling av särskilt förorenade områden i Ryssland, så kallade 'hot spots'. År 2003 fastställdes en lista med 42 'hot spots' i de fem ryska barentslänen. Hittills har 7 hela och 2 halva hot spots kunnat avvecklas. Inför mötet finns förslag om att stryka ytterligare ett par hot spots från listan.

– Under ordförandeskapet vill vi skynda på arbetet med att avveckla hot spots och knyta det närmare till den nya ryska miljölagstiftningen, säger miljöminister Karolina Skog.

Miljö- och energidepartementet kommer att leda arbetet i Barentsrådets miljöarbetsgrupp tillsammans med Naturvårdsverket och länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten.

Kontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Hanna Björnfors, via registrator