Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ny föreståndare för Polarforskningssekretariatet

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att utse Katarina Gårdfeldt till ny föreståndare för Polarforskningssekretariatet (PFS).

Myndighetens uppgift är att främja förutsättningarna för och samordna svensk forskning och utveckling i polarområdena. Det innebär bland annat att planera och genomföra expeditioner till Arktis och Antarktis. Sekretariatet har också som uppgift att aktivt arbeta för förbättrat miljöskydd i polarområdena. Tidigare under hösten gav regeringen i uppdrag åt Polarforskningssekretariatet att genomföra en lokalisering av myndighetens verksamhet från Stockholm till Luleå där myndigheten ska ha sitt säte. Lokaliseringen ska vara avslutad senast den 30 juni 2019.

- Jag önskar Katarina Gårdfeldt lycka till i sitt nya uppdrag och ser fram emot ett konstruktivt samarbete framöver, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Katarina Gårdfeldt är docent i oorganisk miljökemi vid Chalmers tekniska högskola och chef för Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Katarina Gårdfeldt har tjugo års egen forskningserfarenhet och har bland annat lett flera forskningsexpeditioner varav den senaste var Arctic Ocean 2016 med isbrytaren Oden.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.