Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny utvecklingsstrategi för Burkina Faso

Publicerad

Regeringen har idag antagit en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Burkina Faso. Sverige ökar engagemanget inom bland annat demokrati, jämställdhet och miljö.

– Svenskt bistånd har haft stor betydelse för framväxten av Burkina Fasos starka civilsamhälle som har en avgörande betydelse för upprätthållandet av demokratin i landet – senast under 2014 års politiska oroligheter. Genom den nya strategin ökar vi vårt stöd till arbetet med att stärka demokratin genom bland annat rättssystemet, som är väsentligt för en fortsatt positiv utveckling i landet, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Burkina Faso har gjort stora demokratiska framsteg de senaste åren och är ett föregångsland i regionen. Samtidigt står landet inför stora sociala och säkerhetsmässiga utmaningar.

– Att arbeta gränsöverskridande med möjligheter till hållbar försörjning, tillgång till grundläggande samhällsservice och samtidigt stärka demokratin är viktigt för att Burkina Faso ska kunna möta de utmaningar de står inför idag, inte minst fattigdom, terrorism och risk för ökad radikalisering, säger Isabella Lövin.

Burkina Faso är hårt drabbat av klimatförändringarna, med katastrofala följder för de många som är beroende av småskaligt jord-och skogsbruk för sin försörjning. Stöd och hänsyn till kvinnor och flickors perspektiv, liksom ett konflikt-och klimatperspektiv är genomgående för alla svenska insatser.

– Vi avbröt tidigt den utfasning av utvecklingssamarbetet med Burkina Faso som den förra regeringen beslutat om. Istället ökar vi nu ambitionerna, säger Isabella Lövin.

Utvecklingsstrategin omfattar totalt 1,5 miljarder kronor över perioden 2018-2022. Strategin kompletterar det humanitära stöd som Sverige ger till Burkina Faso, vilket år 2016 uppgick till ca 10 miljoner kronor.

Presskontakt

Katarina Hellström
Politiskt sakkunnig hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon 08-405 10 00
Mobil 070-542 14 28
e-post till Katarina Hellström