Nya EU-regler för användning av kvicksilver

Vid årsskiftet börjar EU:s kvicksilverförordning att gälla. Regeringen har idag beslutat om vilka myndigheter som ska kontrollera att EU-förordningen följs.

Kvicksilver är ett av de farligaste miljögifterna och är ett hot mot både miljön och människors hälsa. Kvicksilver kan inte brytas ned utan ansamlas i mark, i vatten och i levande organismer. Eftersom kvicksilver transporteras via luften från Europa och övriga världen påverkas Sverige av den användning som pågår i andra länder.

– Jag välkomnar att EU nu får gemensamma regler för användning av kvicksilver. Sverige har sedan länge har haft ett förbud mot kvicksilver. De nya reglerna gör att alla medlemsländer kan påbörja utfasningen av detta farliga ämne, säger miljöminister Karolina Skog.

Vid årsskiftet börjar EU:s kvicksilverförordning att gälla. Redan från den 11 december i år gäller ett förbud i EU-förordningen mot användning av kvicksilver i produktionen av klor-alkali.

Kvicksilver har länge varit en prioriterad fråga för Sverige. Sedan 2009 gäller ett svenskt förbud mot användning av kvicksilver. Den nya EU-förordningen ersätter delvis det svenska förbudet.

Den nya förordningen gör att EU genomför FN:s Minamatakonvention om utfasningen av kvicksilver. Sverige har varit pådrivande i förhandlingarna om konventionen.

Kontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Hanna Björnfors, via registrator