Nya regler om betaltjänster skapar tydliga spelregler för betaltjänstmarknaden

Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss med förslag till nya regler om betaltjänster. Förslaget syftar till att skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar och därigenom ett stärkt konsumentskydd. Tydlig reglering kan även bidra till att skapa bättre förutsättningar för innovation och produktutveckling bland aktörer som erbjuder betaltjänster.

Den svenska marknaden för betaltjänster har de senaste åren vuxit fort och stora etablerade aktörer har fått bereda mark för nya innovativa företag. Sverige har på kort tid blivit en hubb för finansiella teknikbolag som attraherar både kompetens och riskvilligt kapital.

- E-handel och digitala lösningar har banat väg för nya betalningssätt. Svenskar är förändringsbenägna och tar snabbt till sig ny teknik, i synnerhet på detta område. Genom den nya lagstiftningen möjliggör vi att befintliga och nya aktörer kan erbjuda sina tjänster på ett säkert och effektivt sätt, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

I lagrådsremissen föreslås lagändringar i syfte att genomföra andra betaltjänstdirektivet. En nyhet är att s.k. betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster omfattas av direktivet och nu hamnar under reglering. Detta öppnar upp möjligheterna för privatpersoner och företag att på ett säkert och effektivt sätt kunna använda sig av sådana aktörer t.ex. när en betalning genomförs.

- Det är min förhoppning att konsumenter framöver ska kunna erbjudas billigare, säkrare och bättre betaltjänster, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Rebecca Appelgren
Kansliråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 30 13
e-post till Rebecca Appelgren, via registrator