Peter Eriksson vill att branschen gemensamt agerar mot kränkningar och övergrepp

Bostadsminister Peter Eriksson kallar till sig aktörerna för ett samtal om hur branschen kan kraftsamla mot kränkande behandling.

- Byggbranschen har en historia som på flera sätt är problematisk ur ett jämställdhetsperspektiv. Nu är rätt tillfälle att förändra den bilden. Jag vill att vi gemensamt agerar för att ingen kvinna ska utsättas för kränkningar och övergrepp, säger Peter Eriksson.

En separat inbjudan kommer att skickas till branschens aktörer.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 38 78
e-post till Carl-Martin Vikingsson