Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke tar emot slutbetänkandet om en stärkt minoritetspolitik

Onsdagen den 15 november överlämnar Utredningen om en stärkt minoritetspolitik sitt slutbetänkande till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Tid:
Plats: Lilla pressrummet, Rosenbad

Presslegitimation krävs. Föranmälan sker till Matilda Häggblom.

Utredningen om en stärkt minoritetspolitik

Regeringen beslutade den 1 september 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, samt angränsande frågor. Med utgångspunkt i översynen, Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och regeringens strategi för de nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158) fick utredningen i uppdrag att föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter.

Den 15 juni beslutades om tilläggsdirektiv där den särskilde utredaren Lennart Rohdin fick i uppdrag att, utöver arbete med vissa återstående frågor, även analysera den finlandssvenska gruppens ställning i Sverige samt överväga om den ska erkännas som nationell minoritet.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00
Matilda Häggblom
Presskommunikatör, Kulturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00