Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke tar emot utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner

Måndagen den 27 november överlämnar utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner sitt slutbetänkande till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Tid:
Plats: Lilla pressrummet, Rosenbad

Presslegitimation krävs. Föranmälan sker till Matilda Häggblom.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00
Matilda Häggblom
Presskommunikatör, Kulturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner

Regeringen beslutade den 1 december 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en bred kartläggning av transpersoners villkor och situation i samhället samt föreslå konkreta insatser som bidrar till bättre levnadsvillkor och ett tryggare livsutrymme för transpersoner. Utredaren skulle bland annat:
• kartlägga hinder för transpersoner att leva i enlighet med sin könsidentitet,
• kartlägga hur transpersoner bemöts i kontakt med myndigheter och med hälso- och sjukvården i Sverige,
• kartlägga vilka hinder som finns för transpersoners möjligheter att på lika villkor delta i arbetslivet,
• kartlägga väntetider inom den könsbekräftande vården och föreslå konkreta insatser för att öka välbefinnandet hos personer som väntar på vård och behandling, och
• vid behov föreslå nödvändiga författningsändringar.