Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Pressinbjudan: Ministerkonferens om hur jämställdhet kan bidra till rättvisa jobb och tillväxt

Onsdag den 8 november är media välkomna att delta under inledningen och efterföljande presskonferens under #EqualityWorks17 på Gothia Towers i Göteborg. På plats kommer jämställdhetsminister Åsa Regnér, Frankrikes jämställdhetsminister Marlène Schiappa och Estlands arbetsmarknads- och hälsominister Jevgeni Ossinovski sammanfatta konferensens huvudpunkter som senare kommer lyftas på toppmötet Social Summit 17 november där Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och statsminister Stefan Löfven står som värdar.

Tid:
Plats: Rum: Horizon. Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg

Presslegitimation. Föranmäl gärna till presskommunikatör Lotta Häyrynen.

Presskonferensen hålls på engelska

#EqualityWorks17

Ett genusperspektiv är viktigt för att uppnå välfungerande och rättvisa arbetsmarknader, hållbara sociala trygghetssystem och inkluderande tillväxt. Syftet med #EqualityWorks17 är att ta fram slutsatser om jämställdhet i relation till arbetsmarknaden som sedan kommer integreras i diskussionerna under det sociala toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt senare i november.

#EqualityWorks17 kommer att samla ett antal av EU:s jämställdhetsministrar, företrädare för EU-institutionerna, arbetsmarknadens parter, det civila samhället och forskare som är verksamma inom området.

Kontakt

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00
Lotta Ilona Häyrynen
Presskommunikatör, Socialdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00