Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ministermöte i Södertälje om utbildning för etablering på arbetsmarknaden

Publicerad

Media är välkommen att delta när EU:s ministrar träffas i Södertälje för att diskutera utbildningens roll för arbetsmarknadens utmaningar. Värd för mötet är gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Utbildning är avgörande för att förbereda unga människor för jobb, för integrationen av nyanlända och för att skapa möjligheter för karriärskifte. Utbildning är också avgörande för att möta arbetsmarknadens behov.

Måndagen den 13 november träffas europeiska ministrar och inbjudna tjänstemän för att diskutera utbildningens roll för etablering på arbetsmarknaden. Dagen inleds med ett besök på Hagabergs folkhögskola i Södertälje – en kommun som har stor erfarenhet av att kombinera språkundervisning med yrkesutbildning.

Diskussionerna under dagen kommer att handla om på vilket sätt det är möjligt att skapa strukturer för ett livslångt lärande och högre sysselsättning. Mötet ska också handla om hur människor motiveras att studera samt hur tidigare kunskaper och erfarenheter kan tas tillvara genom validering och erkännande.

Det som kommer fram i diskussionerna ska bidra till det sociala toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt, som arrangeras i Göteborg den 17 november, där Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och statsminister Stefan Löfven är värdar.

Media är välkommen att delta under rundvandringen på folkhögskolan på förmiddagen. Kontakta Helena Paues för anmälan.

Program

Tid: Kl. 9.15-11.30
Presentation av svenska utbildningssystemet och rundabordssamtal om utmaningar och framgångsfaktorer.
Plats: Hagabergs folkhögskola, Erik Dahlbergs väg 60, Södertälje

Tid: Kl. 14.00-16.30
Anförande av Inge Bernaerts, stabschef hos EU-kommissionär Marianne Thyssen: Situationen i EU i dag.
Anförande av Cecilia Berglund, rektor för Centrum Vux, Haninge kommun: Anställningsbarhet och den lokala miljön.
Efterföljande rundabordssamtal för ministrar.
Plats: Rosenbad, Stockholm

Presskontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00