Pressträff om ökade möjligheter för bostadsbyggande i Stockholmsregionen

Tid:
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Deltagande:
Peter Eriksson, bostadsminister
Karin Wanngård, finansborgarråd Stockholms stad
Ann Persson Grivas, generaldirektör Luftfartsverket
Johan Edstav, statlig utredare

Entré sker via Kopparporten. Medtag presslegitimation

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 38 78
e-post till Carl-Martin Vikingsson