Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Räntan på studielån rekordlåg 2018

Publicerad

Nästa års räntenivå för studielån blir 0,13 procent. Det har regeringen beslutat idag.

Räntenivån för 2018 blir den lägsta någonsin och innebär en sänkning med 0,21 procentenheter jämfört med innevarande års nivå. För en genomsnittlig låntagare, med en skuld på cirka 135 000 kronor, innebär nästa års räntenivå en sänkt räntekostnad med cirka 1 900 kronor per år, jämfört med genomsnittet för perioden 2007–2017.

- Nu blir räntan på studielån lägre än någonsin. Tillsammans med regeringens förslag till höjning av studiemedlets bidragsdel, med cirka 300 kr per studiemånad från och med den 1 juli 2018, förbättras möjligheten för vidareutbildning eller omställning, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Beslutet berör de cirka 1,5 miljoner personer som har studielån. Lägre upplåningskostnader för staten innebär lägre kostnader för låntagare hos CSN.

Presskontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00