Regeringen beslutar idag om proposition av CETA

Idag tar regeringen beslut om propositionen för handelsavtalet mellan EU och Kanada, så kallat CETA-avtalet. Förhandlingarna inleddes i juni 2009 och avslutades 2016. CETA-avtalet är ett modernt och progressivt frihandelsavtal som sänder en viktig politisk signal om den stora vikt EU:s medlemsstater och EU fäster vid öppenhet, frihandel och relationen till Kanada. Propositionen överlämnas till riksdagen nästa vecka.

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det övergripande avtalet om ekonomi och handel (CETA) och det strategiska partnerskapsavtalet (SPA) mellan Kanada och EU.

CETA-avtalet innehåller ett brett spektrum av handelspolitiska frågor som kommer att skapa förbättrade möjligheter för bl.a. handel och investeringar. Avtalet innehåller åtaganden för att främja arbetstagares rättigheter, miljöskydd och hållbar utveckling och integrerar EU:s och Kanadas internationella åtaganden på dessa områden. Genom avtalet skapas även en ram för ett fördjupat samarbete med Kanada inom ett flertal handelsrelaterade områden.

- Jag är mycket glad att vi nu fattar beslut om CETA. Det ger möjlighet till ökad handel för växande företag och fler jobb i Sverige, samtidigt som det stödjer vår syn på hållbar utveckling, där skyddet för bl.a. miljön, löntagarnas intressen och demokratiskt beslutsfattade värnas. Extra viktig att stå upp för öppenhet och frihandel i en tid av öka protektionism, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Det strategiska partnerskapsavtalet ger goda förutsättningar för att intensifiera och uppgradera det befintliga samarbetet mellan EU och Kanada på en rad områden, såsom demokrati och grundläggande friheter, mänskliga rättigheter, fred och säkerhet, miljö, migration och kultur. Det utvecklade samarbetet gäller såväl i den bilaterala relationen mellan EU och Kanada som i parternas arbete inom internationella organisationer.

Genom avtalen kommer de politiska och ekonomiska banden att stärkas och relationen att fördjupas. Propositionen överlämnas till riksdagen nästa vecka och omröstningen i riksdagen beräknas äga rum i början av 2018.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha