Regeringen narkotikaklassar flera dödliga nätdroger

För att komma åt problemet med nätdroger och för att minska den narkotikarelaterade dödligheten vill regeringen att flera tidigare hälsofarliga varor omklassificeras till narkotika. Det innebär att det blir olagligt att bruka substanserna och att straffen blir strängare vid olovlig hantering.

De fyra substanserna som nu narkotikaklassas, metoxiacetylfentanyl, cyklopropylfentanyl, THF-F och 4F-iBF, har orsakat flera dödsfall.

– För regeringen är det oerhört viktigt att minska narkotikadödligheten, där arbetet med att se över vilka substanser som ska narkotikaklassas är prioriterat. Att vi är snabba är en viktig del, säger socialminister Annika Strandhäll.

Olovlig hantering av en hälsofarlig vara kan ge fängelse i upp till ett år. Straffen för olovlig hantering av narkotika är betydligt strängare: Straffskalan för narkotikabrott är fängelse i högst tre år. För synnerligen grovt narkotikabrott är straffskalan fängelse i lägst sex och högst tio år.

Utöver omklassificeringen ovan kommer två nya substanser förklaras som narkotika: ALD-52 och ETH-LAD. Åtta nya substanser förklaras som hälsofarlig vara: 3-fenylpropanoylfentanyl, bensoylfentanyl, tetrametyl¬cyklopropanfentanyl, U-48800, 4-AcO-MET, 4F-alfa-PiHP, 4-fluoro-N-etylpentedron (4F-NEP) och 6-EAPB.

Kontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00