Regeringen rättar till brister i regelverket för terrängkörning

Regeringen har upptäckt brister i terrängkörningsregelverket som innebär att det idag tillämpas felaktigt. Inom kort skickar Regeringskansliet ut en promemoria med förslag till ändringar av regelverket på remiss för att rätta till felet.

Bristerna i regelverket innebär att kommuner saknar möjlighet att fatta beslut om terrängkörningsförbud. Enligt den nuvarande terrängkörningslagen kan regeringen inte ge kommuner möjlighet att meddela förbud och föreskrifter på terrängkörningsområdet. Bristerna har som följd att de beslut enligt terrängkörningslagstiftningen som kommuner har utfärdat sedan 1997 är ogiltiga. De flesta av de förbud som fattats har dock varit tillfälliga, men det finns även permanenta beslut.

– Regeringen har upptäckt felet i lagstiftningen och det pågår därför ett intensivt arbete inom Regeringskansliet för att felet ska kunna rättas till på ett snabbt, korrekt och rättvist sätt, säger miljöminister Karolina Skog.

Inom kort skickar Regeringskansliet ut en promemoria med förslag till ändringar av regelverket på remiss. Förslagen innebär att kommunerna får meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för terrängkörning från och med den 1 maj 2018. Under den tid det tar för lagändringen att komma på plats föreslår regeringen att länsstyrelsen ges tillfällig möjlighet att fatta dessa beslut. Detta föreslås gälla från den 15 februari 2018 fram till dess att lagändringen träder i kraft.

Kontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Hanna Björnfors, via registrator