Pressmeddelande från Socialdepartementet, Regeringen

Regeringen ser över Statens medicinsk-etiska råd

Publicerad

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) fungerar sedan drygt trettio år tillbaka som ett rådgivande organ för medicinsk-etiska frågor. Sedan rådet inrättades har utvecklingen gått snabbt framåt och regeringen anser därför att det finns skäl att se över Smers verksamhet och dess organisatoriska former.

Regeringen ger därför Statskontoret i uppdrag att analysera:

− hur rådet fullgör sitt uppdrag

− faktorer som påverkar rådets möjligheter att fullgöra sitt uppdrag, med
fokus på faktorer som är särskilt viktiga för verksamheten

− förhållandet mellan rådets uppdrag och de uppdrag som andra offentliga organ med närliggande verksamhet har

− hur resultatet av rådets arbete uppfattas och används av andra aktörer

Analysen ska utföras enligt den modell för myndighetsanalyser som regeringen normalt använder när det finns behov av en genomlysning av myndigheters och andra offentliga organs förutsättningar och utmaningar. Om analysen visar att det finns behov av att se över Smers uppdrag och/eller organisation, ska Statskontoret beskriva olika möjliga handlingsalternativ och deras konsekvenser. Rådet ska bistå Statskontoret med underlag och information för analysen.
Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 16 oktober 2018.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00