Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen stärker A-kassan ytterligare

Publicerad

Regeringen fortsätter att förstärka a-kassan för den som blir arbetslös. I en proposition som regeringen beslutat att överlämna till riksdagen föreslås bland annat en tydlig reglering av förtroendeuppdrag i arbetslöshetsförsäkringen. Den som åtar sig ett förtroendeuppdrag måste kunna förutse hur det påverkar rätten till a-kassa.

- Personer som tar på sig politiska och fackliga förtroendeuppdrag utför viktiga insatser för samhället. Det här beslutet ger större trygghet för förtroendevalda, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Arbetslösheten sjunker och sedan regeringen tillträdde är över 200 000 fler människor i arbete. Andelen personer som på något sätt är beroende av arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring, sjukpension, etableringsersättning eller försörjningsstöd är den lägsta sedan början av 1990-talet.

Den svenska modellen bygger på att alla som kan arbeta också arbetar. Men individen ska också våga byta jobb utan att vara rädd att drabbas av ekonomisk kris. Det är viktigt för rörligheten på arbetsmarknaden. Regeringen fortsätter därför arbetet med att stärka a-kassan och förbättra skyddet för den som blir arbetslös.

För att arbetslöshetsförsäkringen verkligen ska fungera som en inkomstbortfallsförsäkring och som ett skyddsnät för individen vid arbetslöshet har regeringen under mandatperioden vidtagit flera åtgärder för att förbättra skyddet. I september 2015 höjdes taket i den inkomstrelaterade ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen från 680 kronor till 910 kronor. I maj 2017 förbättrades möjligheten till a-kassa för deltidsarbetslösa. I budgetpropositionen för 2018 avsatte regeringen medel för att kunna minska antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen från sju till sex dagar.

I den proposition som regeringen idag beslutat att lämna till riksdagen föreslås en tydlig reglering av förtroendeuppdrag i arbetslöshetsförsäkringen. Det föreslås bland annat att tid med förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från anställning ska jämställas med förvärvsarbete.

Propositionen innehåller också bland annat förslag på en förbättrad samordning av arbetslöshetsersättning och pension då nuvarande samordningsregler medför att minskningen av dagpenningen för många sökande blir oproportionerlig i förhållande till pensionsuttaget.
I propositionen föreslås även att personer ska ha rätt att bli medlemmar i en a-kassa fram till månadsskiftet före den månad som den sökande fyller 65 år för att undvika att personer som fyllt 64 år förlorar rätten till inkomstrelaterad ersättning efter exempelvis arbete utomlands eller vid byte av bransch.

Regeringen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 2 juli 2018.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?