Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen stärker arbetet för hållbar ekonomisk utveckling

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om anvisningar till Sida att ta fram underlag till en ny global strategi för hållbar ekonomisk utveckling som täcker perioden 2018 – 2022. Avsikten med den nya strategin är att stärka arbetet för en hållbar och inkluderande ekonomisk utveckling som också bidrar till minskad ojämlikhet och till att främja kvinnors ekonomiska egenmakt. Strategin representerar en bred svensk politik för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning.

– Under de senaste 20 åren har vi sett en positiv utveckling med god ekonomisk tillväxt i många fattiga länder och minskad fattigdom, men det finns mycket kvar att göra, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Genom FN:s Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att till år 2030 uppnå en hållbar utveckling i världen. Regeringen avser att öka finansieringen för en hållbar ekonomisk utveckling under strategiperioden.

– Den globala strategin för hållbar ekonomisk utveckling ska vägleda oss i vårt arbeta att främja livsvillkoren för människor i låg- och medelinkomstländer. Det handlar om människors möjlighet att långsiktigt kunna livnära sig på jordbruk och fiske, att främja gott näringslivsklimat liksom ett hållbart nyttjande av naturresurser. Här kan Sverige med vårt kunnande och våra resurser lämna ett viktigt bidrag, säger Isabella Lövin.

Regeringens ambition är att stärka fokus på bland annat fri och rättvis handel, privatsektorutveckling, företagande, investeringar och innovation. Därtill en tryggad livsmedelsförsörjning, ökad sysselsättning och anständiga arbetsvillkor liksom sociala trygghetssystem. Migrationens roll som en kraft för ekonomisk utveckling sätts i fokus samt digitaliseringens roll för utveckling.

 

Presskontakt

Katarina Hellström
Politiskt sakkunnig hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon 08-405 10 00
Mobil 070-542 14 28
e-post till Katarina Hellström