Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen svarar på Riksrevisionens granskning av bredbandspolitiken

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om den skrivelse som svarar på Riksrevisionens granskning av regeringens insatser för att uppfylla det bredbandspolitiska målet, som överlämnades till regeringen den 7 juni 2017.

Riksrevisionens konstaterar att Sverige är ett av de länder i världen där hushåll och företag har bäst tillgång till internetaccess via bredband. Regeringen har vidtagit ett antal åtgärder för att underlätta bredbandsutbyggnad på kommersiell väg där så är möjligt och via statsstöd där kommersiell grund saknas. Många åtgärder har planerats en längre tid och grundar sig i regeringens bredbandsstrategi (Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi).

- Riksrevisionen har delvis granskat den förra regeringens politik, vars mål skulle lämnat en miljon människor utan snabbt bredband. I regeringens nya bredbandsstrategi som jag presenterade före jul förra året inkluderas hela befolkningen i målsättningarna. Det är en stor ambitionshöjning, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson

Regeringen anser att Riksrevisionens rekommendationer som rör vägledning för kommuner och modellen för stödgivning är uppfyllda genom två separata uppdrag till Post- och telestyrelsen (PTS). Regeringen anser inte att det finns skäl att följa Riksrevisionens tredje rekommendation att ge Konkurrensverket ett särskilt uppdrag eftersom Konkurrensverket redan har möjlighet att analysera konkurrensproblem på bredbandsmarknaderna. Dessutom analyserar PTS konkurrensen på bredbandsmarknader när myndigheten förhandsreglerar dem.

Skrivelsen överlämnas nu till riksdagen.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00