Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen tillsätter utredning för att utveckla studie- och yrkesvägledningen

Publicerad

Alla elever ska ha möjlighet att göra väl övervägda val utifrån goda kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv. Social bakgrund och hemförhållanden ska inte styra framtida yrkesbana. Regeringen tillsätter därför en utredning med uppdrag att föreslå åtgärder för att utveckla studie- och yrkesvägledningen.

Alla elever har inte likvärdiga förutsättningar att hantera den stora utmaning det i dag innebär att planera för sitt framtida yrkesliv. För få skolor arbetar målinriktat för att höja elevernas kunskapsnivå inom detta område. I en komplex valsituation med många alternativ blir konsekvenserna av dåligt underbyggda val stora för eleverna. En studie- och yrkesvägledning som tar hänsyn till varje elevs behov är således central för att alla elever ska kunna fatta väl övervägda, strategiska beslut.

- En viktig del i att bryta ojämlikheten är att alla unga får bygga starka framtidsbilder. En bra studie- och yrkesvägledning kan ge motivation, relevans och ihärdighet till elevens studier. Det kan också ge eleverna större framtidsbilder än de som begränsas av könsstereotyper eller klassmönster. Därför vill vi stärka studie- och yrkesvägledningen, och den här utredningen kommer ge viktiga svar i det arbetet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Uppdraget i sin helhet ska redovisas senast den 31 oktober 2018. Regeringen har utsett Marie-Hélène Ahnborg till särskild utredare.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Mobil 070-5395729
e-post till Martin Kling

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.