Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringsbeslut om anvisningar till en ny strategi för Zambia: Demokrati, jämlik hälsa och hållbar utveckling i fokus för framtida samarbete

Publicerad

Idag har regeringen gett Sida i uppdrag att ta fram ett underlag till en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Zambia. Den nya strategin ska fokusera på demokrati, jämlik hälsa och hållbar utveckling. Sverige har ett mångårigt bilateralt utvecklingssamarbete med Zambia och är den sjunde största givaren i landet.

– Den kommande nya strategin ger bättre möjligheter att stödja Zambia i arbetet för långsiktigt hållbar utveckling i linje med Agenda 2030 och Parisavtalet, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Den kommande strategin väntas fokusera på tre huvudsakliga områden:

  • Demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och jämställdhet.
  • Jämlik hälsa inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).
  • Miljö, klimat och hållbar inkluderande ekonomisk utveckling.

Det civila samhällets organisationer, multilaterala och internationella organisationer förväntas även i fortsättningen vara viktiga samarbetspartner i utvecklingssamarbetet.

– Som en del av den feministiska utrikespolitiken ska Sverige främja kvinnors rättigheter och deltagande på alla nivåer i samhället. Sverige är redan en stark svensk aktör för bland annat sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Zambia. I anvisningarna till Sida tydliggör vi nu vikten av jämställdhet och kvinnors egenmakt, säger Isabella Lövin.

Utvecklingssamarbetet med Zambia ska inkludera arbete med att förebygga och hantera korruption. Samarbetet ska stärka det civila samhällets kapacitet samt demokratiska institutioner och den offentliga förvaltningen. Uppdraget till Sida innebär också ett tydligare fokus på miljö- och klimatfrågor.

- Vår tids ödesfråga är klimatförändringarna och Afrika är särskilt drabbat. Jordbruk och energiförsörjningen påverkas kraftigt av klimatförändringar. Människor med minst resurser är mest drabbade. Insatser som inriktas på till exempel tillgång till förnybar energi, hållbar naturresursanvändning och klimatanpassat jordbruk, är bra för klimatet samtidigt som det kan bidra till förbättrad jämställdhet, ökad motståndskraft och till att skapa sysselsättning, säger Isabella Lövin.

Förslaget ska utgå från ett indikativt volymspann mellan 2-2,5 miljarder kronor för perioden 2018-2022.

Presskontakt

Maud Larsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.