Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regnér tar emot rapport från Socialstyrelsen om barn som kommer till Sverige och som uppges vara gifta

Publicerad · Uppdaterad

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en rapport om hur socialtjänsten hanterar ärenden som rör barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta. Rapporten, som lämnas till regeringen idag, innehåller en analys av socialtjänstens handläggning i ärenden som rör ensamkommande barn och barn som kommer till Sverige med vårdnadshavare och som uppges vara gifta.

– Barn i Sverige ska inte vara gifta, betraktas som gifta eller behandlas som gifta. Barnäktenskap är ett sätt att begränsa flickors sexualitet och frihet. Jämställdhet ska gälla alla, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Rapporten kommer i sig utgöra vägledning för socialtjänsten om handläggningen av dessa ärenden, Socialstyrelsen kommer också ta fram målgruppsanpassat metodstöd till socialtjänsten i dessa frågor.

– Socialstyrelsens vägledning ska leda till ett mer likvärdigt bemötande och att de här barnen, oftast flickor, ges möjlighet att leva ett liv utifrån de rättigheter man har som barn i Sverige, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Utöver det kommer Socialstyrelsen ta fram information till barn, makar, föräldrar samt andra närstående med information om gällande lagar och praxis i Sverige såsom förbud mot barn- och tvångsäktenskap, barnets rättigheter, socialtjänstens uppdrag samt rätten till stöd och skydd. Den förstärkta vägledningen och informationen till barn planeras publiceras i mars nästa år.

– Regeringen har också en pågående utredning som ser över hur skyddet kan stärkas mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv. Den del av utredningen som gäller erkännande av utländska barnäktenskap ska redovisas senast den 6 december i ett delbetänkande till Justitiedepartementet, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Presskontakt

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00