Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Särskilda uppskovsregler vid bostadsförsäljning för att underlätta samhällsomvandlingen i Malmfälten

Publicerad

Den som säljer sin bostad i samband med en samhällsomvandling och vill få uppskov med inbetalning av skatt vid bostadsförsäljning får längre tid på sig att skaffa en ny bostad. Det föreslås i en promemoria som Finansdepartementet skickar på remiss i dag.

Vid samhällsomvandlingen i Malmfälten på grund av gruvdriften krävs en omfattande nyproduktion av bostäder. För många uppstår därför långa ledtider mellan försäljning av den gamla bostaden och köp av en ny bostad. Detta gör det omöjligt att använda sig av dagens regler om uppskov med beskattning av kapitalvinst vid bostadsförsäljningar eftersom de i dagsläget kräver att den nya bostaden köps senast året efter att den gamla bostaden såldes.

Den som säljer sin bostad på grund av en betydande samhällsförflyttning föreslås få längre tid på sig att köpa en ny bostad. Enligt förslaget kommer det att vara möjligt att få uppskov om den nya bostaden förvärvas senast sjunde året efter det år då den gamla bostaden såldes.

- Den samhällsflytt invånarna i Malmfälten just nu är med om, är naturligtvis en stor och omvälvande händelse för alla inblandade. Invånarna ställer upp för möjligheten att fortsätta bryta den järnmalm som ligger under samhället, och därmed fortsätta att trygga sysselsättningen och bidra till finansieringen av välfärden. Då måste staten underlätta där vi ser problem, därför föreslår vi denna ändring, säger Magdalena Andersson.

- Förändringen av möjligheten till uppskov är en av de åtgärder vi fått på plats för att stadsomvandlingen ska fungera så bra som möjligt för människorna i Gällivare och Kiruna. Tidigare i år anpassade vi det statliga investeringsstödet för att underlätta byggandet av nya hyresrätter. Och så sent som igår fick vi på plats ett samarbetsavtal mellan kommunerna, byggindustri, akademi och banker för att samordna aktörerna på bästa sätt, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018 och gälla för försäljningar som sker under åren 2017–2027.

 

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Peter Österberg
Ämnesråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 48 97
e-post till Peter Österberg, via registrator

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.