Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Socialstyrelsen redovisar nationell kartläggning av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen genomfört en nationell kartläggning av hemlöshetens omfattning och karaktär år 2017. Kartläggningen redovisas idag den 30 november 2017. Omfattningen av hemlösa barnfamiljer samt av barn och ungdomar som lever under hemlösa förhållanden utanför familjen av olika skäl ska framgå av kartläggningen.

Socialstyrelsen har på eget initiativ även tagit fram ett stödmaterial för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar som presenteras samma dag.

– Hemlöshet är ett allvarligt samhällsproblem. Vi ser att den akuta hemlösheten ökat. Frågan ägs av kommunerna, men regeringen vill säkerställa att kommunerna mer aktivt kan arbeta för att motverka den akuta hemlösheten, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen satsar därför 25 miljoner kronor årligen 2018–2021, i riktat statsbidrag till kommuner med många hemlösa kvinnor och män.
Många satsningar som den här regeringen redan har presenterat, som att fler billiga bostäder ska byggas är långsiktiga lösningar. Regeringen genomför nu den största bostadspolitiska satsningen på länge.

– Det handlar också om att stärka dem som har minst marginaler i samhället och som löper störst risk att hamna utanför bostadsmarknaden. Vi sänker skatten för de pensionärer som har det sämst ställt, att förbättra situationen för familjer med låg ekonomisk standard är en prioriterad uppgift för mig, där bl.a. den ekonomiska familjepolitiken och arbetsmarknads- och utbildningspolitiken står i fokus. På så sätt arbetar vi också förebyggande mot hemlöshet, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Socialtjänsten har en viktig roll när det gäller insatser för att förebygga avhysningar och ge stöd till kvinnor och män som befinner sig i en utsatt situation. Samtidigt med hemlöshets kartläggning presenterar Socialstyrelsen ett stöd för socialtjänsten i deras arbete med att förebygga avhysningar. Hemlöshet är ett komplext problem och kräver insatser från många samhällsaktörer.

Kontakt

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Länk till Socialstyrelsens kartläggning

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter