Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Staten säljer Apoteksgruppen i Sverige Holding AB

Publicerad

Regeringen har beslutat att sälja Apoteksgruppen i Sverige Holding AB (AGHAB) till Euroapotheca UAB (Euroapotheca). Försäljningspriset för aktierna i AGHAB är 1694 miljoner kronor.

– När vår regering tillträdde var det självklart att adressera frågan om en mer välfungerande apoteksmarknad. Apoteksgruppen har sedan 2014 fullgjort uppdraget det fått av riksdagen. Idag fungerar bolaget som ett servicebolag till de enskilda apoteksägarna med ett ägande begränsat till en procent i respektive apotek. Det finns inga skäl för staten att ha ägande i två konkurrerande verksamheter utan vi vill fokusera på att utveckla det statligt ägda Apoteket AB. Vår uppfattning är att Apoteksgruppen utvecklas bättre utan en statlig ägare och vi är därför väldigt glada över att idag kunna presentera en ny ägare som är villig att utveckla bolaget och kedjan vidare, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Euroapotheca förvärvar 100 procent av aktierna i AGHAB, vilket även ger tillgång till AGHAB:s enprocentiga ägande i de anslutna medlemsapoteken.

AGHAB grundades 2010 med uppdraget att planera och genomföra bolagiserings- och transaktionsprocessen avseende 150 av Apoteket AB:s apotek till småföretagare samt att skapa en serviceorganisation som skulle stödja småföretagarnas drift av apoteken. Sedan 2014 agerar bolaget på marknadsmässiga villkor och utan något av riksdagen särskilt beslutat samhällsuppdrag.

Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande.

Handelsbanken Capital Markets har varit statens finansiella rådgivare under försäljningen. Advokatfirman Lindahl har varit statens juridiska rådgivare.

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Fakta om företagen

Apoteksgruppen är en frivillig apotekskedja som består av totalt 189 apotek (varav 185 med receptexpedition), vilka ägs av cirka 180 egenföretagare. AGHAB är Apoteksgruppens serviceorganisation, som stöder och samordnar egenföretagarna. AGHAB:s intäkter består bland annat av serviceavgifter från medlemsapoteken. Bolaget omsätter drygt 270 miljoner kronor och har ungefär 60 medarbetare. För mer information se länken nedan.

Euroapotheca är en internationell apotekskedja med ca 450 apotek i Baltikum, Polen och Ukraina. Euroapotheca är marknadsledande i Litauen, omsätter ca 350 miljoner euro och har ca 3000 anställda. Bolaget ingår i koncernen Viliaus Prekyba som är den marknadsledande detaljhandelsaktören i Baltikum med drygt 3,3 miljarder euro i omsättning och ca 36000 medarbetare. För mer information se länkar:

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter