Sven-Erik Bucht deltar vid rådsmöte i Bryssel

På måndag, den 6 november, deltar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vid rådsmötet för EU:s jordbruks- och fiskeministrar i Bryssel. På agendan står bland annat hållbar användning av bekämpningsmedel och jordbruksrelaterade handelsfrågor.

Ministrarna inleder med att diskutera hur medlemsländerna kan arbeta effektivare med hållbar användning av bekämpningsmedel och vad som ytterligare bör göras inom området integrerat växtskydd.

Sverige anser att det finns flera goda erfarenheter från det svenska arbetet med integrerat växtskydd som kan lyftas fram. I Sverige innebär integrerat växtskydd att förebyggande åtgärder ska vidtas, att skadliga organismer ska övervakas, att hållbara icke-kemiska metoder ges företräde framför kemiska metoder samt att de kemiska växtskyddsmedel som används ska vara målspecifika.

Under punkten jordbruksrelaterade handelsfrågor tas bland annat pågående frihandelsförhandlingar och nästa WTO-ministermöte i december upp. Sverige stödjer EU:s handelsagenda och för fram offensiva intressen på jordbruksområdet utan att avkall görs på viktiga värden såsom människors och djurs hälsa samt miljö och klimat.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng