Sven-Erik Bucht inviger utställning på Postmuseum om sin hembygd

I dag inviger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht en utställning på Postmuseum i Stockholm. Utställningen Transit handlar om en postexpedition som år 1914 sattes upp på orten Karungi, landsbygdsministerns hemby.

Tid:
Plats: Postmuseum, Lilla Nygatan 6, Stockholm

Utställningen om Postexpeditionen Karungi Utrikes 1914 berättar om individers samarbete för att göra kommunikation mellan kontinenten och Ryssland möjligt, strax innan och efter att det första världskriget bröt ut.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng