Svensk rymdindustri i fokus vid besök på European Space Agency

Den svenska rymdindustrin står i fokus när statssekreterare Karin Röding och en svensk företagsdelegation besöker ESA (European Space Agency) i Nederländerna, torsdagen den 7 december.

Syftet med besöket är att träffa företrädare från ESA, studera anläggningar, få information om planerade forskningsprogram och diskutera affärs- och samarbetsmöjligheter för svenska företag inom rymdindustrin. I samband med besöket kommer statssekreterare Karin Röding även att träffa Franco Ongaro, direktör för ESA:s tekniska centrum.

- Den svenska rymdindustrin är mycket betydelsefull för Sverige och vi har stor kompetens på det här området. Självklart vill vi stärka samarbetet och knyta närmare kontakter med ESA för att se framtida samarbetsmöjligheter för svensk rymdindustri. Besöket är också ett viktigt tillfälle att få se och lära mer om aktuell rymdforskning samt lyfta fram vad svensk rymdforskning kan bidra med, säger statssekreterare Karin Röding.

Resan är en del i en större satsning som Business Sweden och ambassaden i Nederländerna, tillsammans med ESA BIC Sweden, Rymdstyrelsen, Artic Business Incubator, Uppsala Innovation Centre, Innovatum, och ESA arbetat med under 2017 på temat Capturing European Space Opportunities. Resan har föregåtts av flera aktiviteter i Sverige med syfte att informera om ESA och vilka affärsmöjligheter som finns för svenska företag inom rymdbranschen. Satsningen ska även sammankoppla svensk rymdindustri med centrala europeiska aktörer inom rymdsektorn, för diskussioner om framtida samarbets-, affärs- och innovationsfinansieringsmöjligheter.

Kontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sara Keusen
Ambassadråd, Sveriges ambassad i Nederländerna
Telefon + 31 613616325
e-post till Sara Keusen
Emanuel Skoog
Business Sweden Nederländerna
Telefon +31 6 52 31 43 94
e-post till Emanuel Skoog
Stefan Gustafsson
Technology Transfer Officer, European Space Agency
Telefon +31 565 3066
e-post till Stefan Gustafsson