Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Sverige bidrar till FN:s migrationsorganisation

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om ett projektstöd till FN:s migrationsorganisation, International Organization for Migration (IOM), med två miljoner kronor. Pengarna ska användas till att stärka staters kapacitet att hantera migration ansvarsfullt.

Att stärka staters kapacitet att hantera migration ansvarsfullt är prioriterat för regeringen både i EU och i FN-arbetet på migrationsområdet. Det här projektet ger stöd till staters migrationshantering genom att identifiera brister och behov och ge vägledning. Samtidigt bidrar regeringen genom detta stöd till genomförandet av Agenda 2030:s delmål om att främja en fungerande migrationspolitik som underlättar en ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration och rörlighet.

Regeringen har tidigare i år för första gången bidragit med ett kärnstöd på 50 miljoner kronor till IOM. Det samlade svenska bidraget till organisationen år 2016 uppgick till ca 370 miljoner svenska kronor (44,2 miljoner USD). Bland IOM:s medlemsstater är Sverige en av de största givarna av frivilligt öronmärkt stöd.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.