Sverige och Norden fortsätter att driva utvecklingen hållbara energisystem

Den 23 november beslutar de nordiska energiministrarna om ett nytt samarbetsprogram på energiområdet för de kommande fyra åren. Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan deltar vid det nordiska energiministermötet i Oslo.

Det nya samarbetsprogrammet fokuserar på en fortsatt utveckling av det nordiska energisamarbetet mot ett hållbart energisystem, främst inom områdena elmarknad, energiforskning, förnybar energi och energieffektivisering. Programmet gäller fyraårsperioden 2018–2021.

– Det nordiska energipolitiska samarbetet har utvecklats väl de senaste åren. Inte minst i och med utvecklingen av den gemensamma nordiska elmarknaden. Det är nu viktigt att vi går vidare och utvecklar ytterligare, bland annat inom nordisk energiforskning, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

De nordiska energiministrarna kommer vid mötet i Oslo också att diskutera aktuella frågor som rör den nordiska elmarknaden och frågor av gemensamt intresse med koppling till EU:s Energiunion.

Sverige leder Nordiska ministerrådet

2018 är Sverige ordförandeland i Nordiska ministerrådet. Vid ministermötet i Oslo kommer Ibrahim Baylan att presentera de svenska prioriteringarna och planerna inför ordförandeskapsåret.

– Sveriges ordförandeskap kommer fokusera på att ytterligare utveckla det sedan många år väl fungerande nordiska energisamarbetet. En höjdpunkt under 2018 är det gemensamma nordiska värdskapet för de globala ministermötena i Malmö och Köpenhamn. Då får vi möjlighet att i dialog med världens energiministrar och beslutsfattare driva på utvecklingen av morgondagens hållbara energilösningar, säger Ibrahim Baylan.

Kontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 70 79
e-post till Gunilla Hjalmarson, via registrator