Innehållet publicerades under perioden

-

Sverige ökar klimatstöd till de mest utsatta

Under klimatförhandlingarna i Bonn är finansiering för klimatåtgärder i utvecklingsländer en viktig fråga. I Parisavtalet finns åtaganden som innebär att stöd behöver skalas upp.

Sverige bidrar redan stort till klimatåtgärder utomlands och är största givare per person till flera klimatrelaterade fonder, exempelvis den gröna klimatfonden, anpassningsfonden och globala miljöfaciliteten. Medel ska gå till konkreta åtgärder för att minska utsläpp och anpassa samhällen till ett förändrat klimat.

Regeringen har ökat ambitionen och presenterar nu ytterligare medel för att förstärka arbetet med nya medel, 185 miljoner kronor vardera, till fonderna för anpassning och de minst utvecklade länderna.

– Klimatförändringarna har förödande effekter runt om hela världen. Allra mest utsatta är de minst utvecklade länderna som inte har resurser nog för att anpassa sina samhällen. De länder som släppt ut mycket växthusgaser behöver öka sitt stöd för att leva upp till Parisavtalet. Sveriges regering tar ansvar och presenterar nu ytterligare finansiering, säger klimatminister Isabella Lövin.

Kontakt

Anders Maxson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00