Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Sverige ökar klimatstöd till de mest utsatta

Publicerad

Under klimatförhandlingarna i Bonn är finansiering för klimatåtgärder i utvecklingsländer en viktig fråga. I Parisavtalet finns åtaganden som innebär att stöd behöver skalas upp.

Sverige bidrar redan stort till klimatåtgärder utomlands och är största givare per person till flera klimatrelaterade fonder, exempelvis den gröna klimatfonden, anpassningsfonden och globala miljöfaciliteten. Medel ska gå till konkreta åtgärder för att minska utsläpp och anpassa samhällen till ett förändrat klimat.

Regeringen har ökat ambitionen och presenterar nu ytterligare medel för att förstärka arbetet med nya medel, 185 miljoner kronor vardera, till fonderna för anpassning och de minst utvecklade länderna.

– Klimatförändringarna har förödande effekter runt om hela världen. Allra mest utsatta är de minst utvecklade länderna som inte har resurser nog för att anpassa sina samhällen. De länder som släppt ut mycket växthusgaser behöver öka sitt stöd för att leva upp till Parisavtalet. Sveriges regering tar ansvar och presenterar nu ytterligare finansiering, säger klimatminister Isabella Lövin.

Presskontakt

Anders Maxson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.