Sverige ska driva på den nordiska miljö- och klimatagendan under ordförandeskapet 2018

Den 1 november deltog miljöminister Karolina Skog i ett nordiskt klimat- och miljöministermöte i Helsingfors. På mötet deltog också statssekreterare för klimat Eva Svedling.

Sverige är ordförande för det nordiska samarbetet 2018 och Karolina Skog presenterade det svenska programmet för miljösektorn:

− Det nordiska miljösamarbetet är brett och ger Sverige en unik möjlighet att driva på frågorna både internationellt och inom EU. Under vårt ordförandeskap ser jag fram emot att tydliggöra omfattningen av det nordiska samarbetet genom att flytta fram positionerna i klimat-, hav-, kemikalie- och luftområdena, säger miljöminister Karolina Skog.

Under det svenska ordförandeskapet 2018 planeras insatser på miljöområdet för att stärka det internationella arbetet på luft- och kemikalieområdet liksom för uppföljning av FN:s havskonferens. Arbetet med hållbara städer med fokus på klimatsmart mobilitet lyfts som ett särskilt ordförandskapsprojekt.

Ministrarna diskuterade också hur de nordiska länderna kan stödja FN:s miljömöte UNEA3 som hålls 4–6 december i Nairobi. Karolina Skog betonade att de svenska prioriteringarna inför UNEA3 är luft, hav och kemikalier. Ministrarna beslutade att avsätta drygt en miljon kronor för att stärka det konkreta utfallet av UNEA3 med fokus på att följa upp resultaten efter FN:s havskonferens i juni och arbetet med marint skräp och mikroplast.

Ministrarna diskuterade också huvudteman för det nya nordiska samarbetsprogrammet för miljö och klimat som kommer att utarbetas under det svenska ordförandeskapet 2018.

Statssekreterare Eva Svedling deltog i de delar under ministermötet som behandlade det nordiska klimatsamarbetet. Fokus låg på klimatkonferensen i Bonn (COP23) och uppföljning av Oslodeklarationen om nordiskt ledarskap på klimatområdet.

Frågan om att de nordiska länderna bör gå före när det gäller förbud mot mikroplast i kosmetika kom upp vid ministrarnas möte med de nordiska EU-parlamentarikerna i utskottet för ett hållbart Norden. Utskottet menar att övriga länder bör följa i Sveriges spår och gå före för att sätta större press på EU.

Kontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Hanna Björnfors, via registrator