Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Sverige tillträder vrakkonventionen

Publicerad

Nu tillträder Sverige vrakkonventionen och ytterligare steg tas för att komma till rätta med vrak som utgör en fara för sjösäkerheten eller för miljön. Fartygsägare blir skyldiga att avlägsna vrak efter sjöolyckor och måste betala för de åtgärder som krävs för att bärga vraket.

– Den nya regleringen stärker skyddet för miljön, utökar Sjöfartsverkets möjligheter att ingripa mot farliga vrak och skärper fartygsägarnas ansvar, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

I juni i år godkände riksdagen vrakkonventionen och beslutade om de lagändringar som krävs för ett tillträde till konventionen.

Den nya regleringen innebär att fartygsägare är skyldiga att avlägsna vrak efter fartyg som gått på grund eller sjunkit om vraket utgör en fara för sjösäkerheten eller för miljön. En sådan skyldighet har tidigare saknats i svensk rätt. I situationer där vrakägare inte tar ansvar får Sjöfartsverket utökade befogenheter att ta bort vraket. Till exempel får myndigheten nu ta bort vraket på ägarens bekostnad. Ägaren ska också ha en ansvarsförsäkring för att täcka sitt kostnadsansvar.

Lagändringarna träder i kraft den 3 februari 2018. Då kommer även större svenska fartyg att behöva ett certifikat från Transportstyrelsen som visar att fartyget är försäkrat.

För att komma tillrätta med de befintliga vrak som utgör störst miljöfara föreslår regeringen en satsning i budgeten på 25 miljoner kronor per år i tio år.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.