Heléne Fritzon har entledigats, Migrationsminister och biträdande justitieminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredare föreslår skärpta regler mot handel med hyreskontrakt och oskäliga andrahandshyror

Publicerad

Biträdande justitieminister Heléne Fritzon har i dag tagit emot betänkandet Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning. Utredaren, hovrättsrådet Jan Josefsson, lämnade förslag som ska motverka handel med hyreskontrakt och uttag av oskäliga andrahandshyror samt hindra otillåten andrahandsuthyrning.

– Den olagliga handeln med hyresrätter utgör ett stort problem. Enskilda drabbas och förtroendet för hyresrätten skadas. Därför är det med stort intresse som jag tar emot den här utredningen och ser fram emot att få gå igenom förslagen i detalj, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

De flesta otillåtna köp av hyresrätter genomförs med stöd av bytesreglerna i hyreslagen. För att motverka detta föreslår utredaren att bytesreglerna ska ändras. Bland annat ska det krävas att bytesparterna har bott i sina lägenheter i minst ett år. Vidare föreslås att en hyresrätt ska vara förverkad om hyresgästen betalat otillåten ersättning för den. Förslaget innebär att en hyresgäst som betalat ersättning för en lägenhet kan förlora hyresrätten med omedelbar verkan. Utredaren föreslår också att straffen för försäljning av hyreskontrakt ska skärpas och att det ska kriminaliseras att köpa ett hyreskontrakt.

Utredaren konstaterar att andrahandshyrorna i stor utsträckning är för höga i hyreslagens mening. Därför föreslår utredaren att förstahandshyran i fortsättningen ska utgöra ett tak för andrahandshyran. Utredaren föreslår vidare att en hyresrätt ska vara förverkad om en hyresgäst vid uthyrning i andra hand tar ut en högre hyra än sin egen. Utredaren föreslår också att sanktionerna mot otillåten andrahandsuthyrning ska skärpas och att det ska kriminaliseras att otillåtet hyra ut en lägenhet i andra hand i vinningssyfte.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Förslaget ska nu skickas på remiss.