Utredare ska se över hyresgästens ställning när lägenheten förstörs

Ett hyresavtal kan upphöra om en lägenhet blir förstörd till exempel vid brand. Det gör att hyresgästens ställning blir utsatt då han eller hon är beroende av hur hyresvärden agerar när lägenheten har förstörts. Det tas inte någon hänsyn till att omständigheterna kan skifta och att olika lösningar kan vara motiverade.

– Hyresgäster ska kunna lita på att lagen tar hänsyn till deras intressen även när deras bostadslägenhet förstörs. Det är en naturlig del i regeringens prioritering att hyreslägenheter ska vara trygga och bra boenden, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Regeringskansliet ger en utredare i uppdrag att se över hyresgästens utsatta ställning när en lägenhet förstörs. Utredaren ska överväga de förändringar av reglerna som kan behövas för att hyresgästen ska ha ett starkt bostadssocialt skydd när en lägenhet förstörs.

Utredaren ska också titta på möjligheten att upprätta handlingar elektroniskt vid förhandlingar enligt hyresförhandlingslagen. En sådan möjlighet har efterfrågats av hyresmarknadens parter och har betydelse för deras arbete med att effektivisera förhandlingsarbetet och öka transparensen.

Till utredare har f.d. justitierådet Bertil Bengtsson utsetts. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2018.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon 08-405 42 02
Mobil 072-543 84 89
e-post till Joanna Abrahamsson