Utredning: Så skapas fler jobb i besöksnäringen

På måndag den 4 december tar närings- och innovationsminister Mikael Damberg emot utredningen ” Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring” av utredare Britt Bohlin.

Tid:
Plats: POP House, lokal Glashuset, Djurgårdsvägen 68, Stockholm

Media är välkomna att delta.
Anmälan krävs och görs till pressekreterare Daniel Ferreira.

Fakta om utredningens uppdrag

2016 ökade andelen sysselsatta inom besöksnäringen med 6,9 procent. Totalt är nästan 169 000 personer sysselsatta inom turism. Syftet med utredningen är att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. Utredaren fick i uppgift att analysera utvecklingen och bedöma framtida utmaningar och möjligheter för besöksnäringen. Utredningen ska lämna förslag till en politik som skapar förutsättningar för tillväxt, företagande och sysselsättning och som bidrar till att aktörerna gemensamt kan kraftsamla inom besöksnäringen.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter

Mikael Damberg på sociala medier