Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström besöker Bangladesh, Myanmar och Vietnam 19-23 november

Publicerad

Utrikesministern inleder sin resa med besök till flyktinglägren i Bangladesh dit över 620 000 rohingyer flytt våld och övergrepp i Myanmar sedan i augusti. Förutom flyktingar träffar utrikesministern företrädare för Bangladesh regering, FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), International Organisation for Migration (IOM) och Internationella Rödakorskommittén (ICRC). Resan sker tillsammans med EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini, och Tysklands utrikesminister Sigmar Gabriel.

- En mycket svår humanitär situation råder i lägren utanför Cox's Bazar i Bangladesh. Rapporter visar hur rohingyer flytt från fasansfulla övergrepp och sexuellt och könsbaserat våld. Genom att besöka lägren och tala med representanter som arbetar med situationen där kan jag bilda mig en uppfattning om behoven, och ta med mig intryck inför de samtal som jag kommer ha med företrädare från regionen och inför det fortsatta internationella arbetet med denna mycket svåra situation, säger Margot Wallström.

Fred, hållbar utveckling och ökad samverkan mellan Europa och Asien är några av frågorna som står på agendan när utrikesminister Margot Wallström sedan träffar sina utrikesministerkollegor från Europa och Asien i Naypyidaw, Myanmars huvudstad, för möte inom Asia - Europe Meeting (ASEM). Denna sammanslutning mellan 51 länder i Europa och Asien träffas vartannat år på utrikesministernivå.

- ASEM-mötet är en möjlighet att föra dialog med mina asiatiska motparter om viktiga globala utmaningar, som till exempel kvinnors deltagande i konfliktförebyggande arbete. Det är också ett bra tillfälle att diskutera aktuella frågor i regionen, i synnerhet situationen i delstaten Rakhine i Myanmar, men även andra aktuella frågor som Nordkorea, den oroande politiska utvecklingen i Kambodja och spänningar i Sydkinesiska havet, säger utrikesminister Margot Wallström.

Resan avslutas med ett besök till Hanoi i Vietnam för politiska samtal och möten med civilsamhället.

- Sverige och Vietnam har långvariga bilaterala relationer. Det är viktigt att vi för en politisk dialog med regeringsföreträdare från Vietnam, både om globala och regionala frågor av ömsesidigt intresse, men även kring mänskliga rättigheter. Jag kommer även att träffa unga vietnameser och det civila samhällets aktörer, säger Margot Wallström.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.