Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s utrikesråd i Bryssel

Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s utrikesministermöte (FAC) i Bryssel den 13 november. På dagordningen står diskussioner om EU:s relationer med Afrika och om EU:s arbete med strategisk kommunikation.

Ett gemensamt möte kommer att äga rum med EU:s försvarsministrar för en diskussion om säkerhet och försvar. En del av denna diskussion kommer att behandla frågan om permanent strukturerat samarbete (Pesco). I samband med mötet förväntas de medlemsstater som avser delta i Pesco, däribland Sverige, underteckna en gemensam avsiktsförklaring till rådet och unionens Höga Representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Kontakt

Erik Wirkensjö
Pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-3176471
e-post till Erik Wirkensjö