Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

1414 miljoner kronor för en bättre psykisk hälsa och psykiatri

Publicerad

1414 miljoner kronor för en bättre psykisk hälsa och psykiatri
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutade på torsdagen om en ny överenskommelse för insatser inom området för psykisk hälsa under 2018.

Genom överenskommelsen fördelas merparten av såväl de budgetsatsningar som presenterats i år som tidigare år på detta område, och bygger på den budgetöverenskommelse regeringen slutit med Vänsterpartiet. Överenskommelsen fokuserar på såväl vuxna som barn och unga.

– Psykisk ohälsa är ett stort och växande samhällsproblem, och den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Sjukvården måste bli bättre på att möta människor som lider av psykisk ohälsa, och därför höjer vi nu ambitionerna kraftigt, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Satsningen som görs för att förstärka både primärvård och specialiserad psykiatri för vuxna stödjer ett väldigt viktigt arbete i landsting och regioner. Jag är också glad över att vi är överens om ytterligare resurser till barn- och ungdomspsykiatrin, första linjens psykiatri och ungdomsmottagningar, som länge har haft ett ökande tryck, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande för SKL.

Överenskommelsen innehåller flera olika delar.

  • 350 miljoner kronor fördelas till landsting/regioner för att genomföra utvecklingsinsatser på området, i enlighet med inriktningen i överenskommelsen. Detta är 100 miljoner kronor mer än 2017.
  • 350 miljoner kronor fördelas till kommunerna för att genomföra utvecklingsinsatser på området, i enlighet med inriktningen i överenskommelsen. Detta är 100 miljoner kronor mer än 2017.

  • 220 miljoner kronor fördelas till landstingen/regionerna för att stärka primärvårdens insatser vad gäller psykisk ohälsa i alla åldrar. Detta är en ny satsning för 2018.
  • 250 miljoner kronor fördelas till landstingen/regionerna för att stimulera och rusta initiativ för barn och unga med psykisk ohälsa. Medlen ska bidra till en ökad tillgänglighet och förstärkning av stöd och behandling för barn och unga. Satsningen är bland annat riktad till barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens vård för psykisk ohälsa. Detta är 100 miljoner kronor mer än i 2017 års överenskommelse.
  • 130 miljoner kronor fördelas till kommuner och landsting för att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk hälsa.
  • För att stimulera samordning och ytterligare initiativ för att öka brukarmedverkan i kommuner och landsting erhåller landstingen 24 miljoner kronor. Detta är en ny satsning för 2018.
  • 40 miljoner kronor fördelas till landstingen för insatser som förbättrar tillgången till insatser för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga i gruppen asylsökande och nyanlända. Detta är en ny satsning för 2018.

Utöver medlen till landsting, regioner och kommuner går 30 miljoner kronor till SKL:s nationella arbete med utveckling och administration inom ramen för satsningen. 10 miljoner kronor går till utvecklingsarbete på nationell nivå inom primärvårdssatsningen. Ytterligare 10 miljoner kronor går till att fortsätta det arbete som inleddes 2017 med att utveckla upp till sex regionala resurscentra i nära samverkan med kommuner och landsting/regioner samt berörda myndigheter.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00